РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ У 2021 РОЦІ

В Україні продовжується робота щодо забезпечення дітей з інвалідністю заходами з реабілітації за принципом «гроші ходять за людиною». Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.01.2021 №30 внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2020 №309.
Забезпечено можливість першочергового отримання реабілітаційних послуг дітьми з інвалідністю, які не отримали таких послуг в попередньому бюджетному році через відсутність бюджетних коштів. Збільшено питому вагу витрат на надання реабілітаційних послуг одній дитині з 30 до 60 відсотків граничної вартості таких послуг для однієї дитини. Доповнено Порядок щодо можливості включення у граничну вартість реабілітаційних послуг вартості перевезення дитини з інвалідністю, яка потребує сторонньої допомоги, та одного з її батьків чи законного представника. Передбачено врегулювання механізму подання заяв з необхідними документами для отримання реабілітаційних послуг, в тому числі через центр надання адміністративних послуг, тощо.
Для отримання дітьми з інвалідністю послуг з реабілітації один з батьків або законний представник дитини має подати заяву про направлення дитини до відповідної реабілітаційної установи та законодавчо визначені документи, а саме копії (з пред’явленням оригіналів):
• паспорта громадянина України та/або свідоцтва про народження, та/або іншого документа, що посвідчує особу дитини;
• індивідуальної програми реабілітації (надалі – ІПР), що видана ЛКК лікувально-профілактичного закладу;
• паспорта громадянина України законного представника дитини з інвалідністю;
• документа, який підтверджує статус дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування (для дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування);
• одного з передбачених Податковим кодексом України документів з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини, одного з батьків (законного представника), супроводжуючої особи (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають про це відмітку в паспорті громадянина України);
• виписку з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України.
Вартість реабілітаційних заходів для кожної дитини визначається реабілітаційною установою відповідно до ІПР, у якій зазначається обсяг та строки їх проведення. Гранична вартість реабілітаційних заходів не перевищує для однієї дитини, яка відповідно до ІПР за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження І або ІІ ступенів – 16 тис. грн, ІІІ ступеня – 25 тис. грн, дитині-сироті/дитині, позбавленій батьківського піклування – вона збільшується на 50% для кожного ступеня.
Реєстрація заяв, а також визначення черговості надання реабілітаційних послуг проводиться в порядку надходження заяв, в яких зазначається строки проходження реабілітації.
На сьогодні управлінням соціальної політики Херсонської районної державної адміністрації направлено 4 дитини з інвалідністю для проходження реабілітації, відповідно до виділених бюджетних асигнувань за програмою 2507100 «Реабілітація дітей з інвалідністю» профінансовано 73 тис.грн..
За більш детальною інформацією звертатись до ЦНАП за місцем проживання або до управління соціальної політики Херсонської районної державної адміністрації за адресою: смт.Білозерка, вул. Свободи, буд.89, тел.(05547) 33971,(05547) 33112., Олешківського відділу УСП за адресою: м.Олешки, вул. Гвардійська, буд.6.