Інформація щодо можливості проходження професійної адаптації ветеранами війни, особами, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членами сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ПРОХОДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ ВЕТЕРАНАМИ ВІЙНИ, ОСОБАМИ, ЯКІ МАЮТЬ ОСОБЛИВІ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД БАТЬКІВЩИНОЮ, ЧЛЕНАМИ СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ (ПОМЕРЛИХ) ЗАХИСНИКІВ І ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ

Порядок та умови забезпечення соціальної та професійної адаптації визначаються постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 № 432 (зі змінами) (далі – Постанова).

Дія цієї Постанови поширюється на осіб, які звільняються або звільнені з військової служби з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей таких осіб, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України та постраждалих учасників Революції Гідності (далі – особи).

На період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування дія Постанови поширюється також на військовослужбовців (резервісти, військовозобов’язані, добровольці Сил територіальної оборони) Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, співробітників Служби судової охорони, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, та членів їх сімей.

Професійна адаптація осіб здійснюється шляхом:

– надання соціальних послуг у сфері зайнятості;

– підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за робітничою професією;

– отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше ступеня (рівня) освіти, підвищення кваліфікації, проходження спеціалізації, у тому числі зі скороченим строком навчання;

– отримання другого (магістерського) рівня вищої освіти на основі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з урахуванням їх навичок, умінь та побажань.

Професійна адаптація організовується і здійснюється за рахунок коштів державного бюджету суб’єктами освітньої діяльності, що мають право в установленому законодавством порядку на здійснення адаптації.

Професійна орієнтація осіб здійснюється суб’єктами освітньої діяльності, міжрегіональними (регіональними) центрами зайнятості, їх філіями, іншими підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання у порядку, визначеному законодавством.

Особи одночасно мають право на соціальну та професійну адаптацію.

Для отримання послуг з професійної адаптації учаснику антитерористичної операції необхідно звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання (перебування) із заявою в паперовій або електронній формі за формою, встановленою Постановою.

До заяви додаються:

  • копія індивідуальної програми реабілітації, копія довідки МСЕК (для осіб з інвалідністю внаслідок війни);
  • копія посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю інваліда війни, або учасника війни, члена сім’ї загиблого (померлого)ветерана війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України та постраждалих учасників Революції Гідності, що засвідчується підписом особи – учасника антитерористичної операції;
  • копія документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з перебуванням безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції у період її проведення, що засвідчується підписом особи – учасника антитерористичної операції..

Управління соціальної політики Херсонської районної державної адміністрації видає учаснику антитерористичної операції направлення до центру зайнятості або іншої установи на професійну орієнтацію щодо вибору напряму професійного навчання; видає учаснику антитерористичної операції направлення на професійне навчання з урахуванням висновків професійної орієнтації;

Послуги з професійного навчання надаються учаснику антитерористичної операції одноразово в порядку черговості.

У разі організації професійного навчання за професіями, для набуття яких відповідно до законодавства вимагається проходження попереднього медичного та наркологічного огляду, учасник антитерористичної операції проходить його у закладах охорони здоров’я в установленому порядку.

Учасник антитерористичної операції на підставі направлення на професійне навчання зараховується до установи.

Після успішного завершення повного курсу навчання за відповідними робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами учасники АТО отримують документи державного зразка.

Show Buttons
Hide Buttons

unlocking weight loss secrets kelly clarkson acv and keto pill experience keto gummies shark tank be careful acv keto gummies shark tank shark tank keto acv biopure keto gummies reviews does biopure keto gummies work biopure acv keto gummies slim labs acv keto gummies be careful does slim labs acv keto gummies work watch this review kelly clarkson diet 2024 weight loss secrets keto gummies review proton keto acv gummies reviews my honest opinion updated they won t tell you before getting it kelly clarkson weight loss boost power of acv and keto pills kelly clarkson weight loss keto gummies dr oz overview of side effect resolutions proton keto acv gummies walmart weight loss scam oprah never endorsed proton keto acv gummies