Доступ до публічної інформації

Нормативно-правова база

Доступ до публічної інформації

 

1. ЗАКОН УКРАЇНИ “Про доступ до публічної інформації”

2. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 583 “Питання виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах “

4. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію”

 

Корисна інформація

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Згідно з Законом “Про доступ до публічної інформації”, відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону “Про доступ до публічної інформації”, рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Show Buttons
Hide Buttons

kelly clarkson weight loss story dr oz analysis on ozempic keto acv gummies reviews scam watch this keto gummies what s the best keto acv gummies dr oz diet kelly clarkson approach to weight loss kelly clarkson keto gummies dr oz negative reviews bad complaints side effects essential keto gummies review warning essential keto gummies side effects keto acv gummies keto acv gummies the legit keto acv pure slim keto acv gummies kelly clarkson keto pill revelation acv s role in her weight loss shark tank keto gummies update 2024 keto gummies review keto acv gummies reviews slim labs acv keto gummies be careful does slim labs acv keto gummies work watch this review kelly clarkson weight loss gummies dr oz investigates side effect resolutions kelly clarkson weight loss scam features keto gummies with fake reviews here s how it works keto gummies 2024 warning keto gummies shark tank show reviews walmart kelly clarkson weight loss regimen unveiled by dr oz the magic of ozempic and keto gummies