Нормативно – правові засади діяльності

Нормативно – правові засади діяльності

Організацію повноважень та порядок діяльності районної державної адміністрації визначають:

  1. Конституція України  (статті 118  та  119);
  2. Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;
  3. Закон України «Про державну службу»;
  4. Указ Президента України від 05. 11. 1996 року №1035 «Про заходи щодо підвищення ефективності роботи і відповідальності територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та забезпечення їх взаємодії з Радою міністрів Автономної Республіки Крим та місцевими державними адміністраціями»;
  5. Постанова Кабінету Міністрів України від 11. 12. 1999 року №2263 «Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації»;
  6. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2005 року №179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій»;
  7. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.1999 року №339 «Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади»;
  8. Розпорядження голови РДА Про регламент Херсонської районної державної адміністрації Херсонської області від 05.05.2021 року №1;
  9. Про затвердження положень про апарат Херсонської районної державної адміністрації Херсонської області та його структурні підрозділи від 05.05.2021 р. №4;
  10. Рішення VІ позачергової сесії Херсонської районної ради від 09.06.2021 року № 59 «Про делегування  повноважень Херсонської районної ради Херсонській районній державній адміністрації».
Show Buttons
Hide Buttons

how kelly clarkson lost weight weight loss journey the real truth about kelly clarkson s extreme weight loss diet kelly clarkson weight loss diet decoding her health and fitness regimen 2024 ignite keto gummies reviews does ignite keto gummies work ignite keto gummies kelly clarkson keto gummies dr oz verdict on their effectiveness for weight loss kelly clarkson weight loss secret diet exclusive before and after photos dr oz on ozempic evaluating kelly clarkson weight loss unveiling kelly clarkson keto gummies weight loss secret galore weight loss exposing apple cider gummies kelly clarkson s truth kelly clarkson keto gummies dr oz verdict on their effectiveness for weight loss biopure keto gummies reviews does biopure keto gummies work biopure acv keto gummies