Антикорупційне законодавство

Антикорупційне законодавство

Нормативно-правова база та методичні рекомендації

Конституція України

Міжнародні акти

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією №2476-IV від 01.01.2006

Конвенція Організації Об’єднаних націй проти корупції №251-V від 01.01.2010

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією №252-V від 01.03.2010

Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією (ETS-191) ратифікований Законом України № 253-V від 18.10.2006

Закони України

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Кримінальний кодес України

Закон України «Про очищення влади»

Закон України «Про запобігання корупції»

Закон України «Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки»

Закон України «Про Національне антикоруційне бюро України»

Закон України «Про державну службу»

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції”

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення»

Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей подання службовими особами декларацій про майно, доходи, витрати і зобовязання фінансового характеру у 2016 році

Укази та розпорядження Президента України

Указ Президента України від 14.10.2014 № 808/2014 «Про Національну раду з питань антикорупційної політики»

Указ Президента України від 15.05.2015 № 272/2015 «Питання Ради громаського контролю при Національному антикорупційному бюро України»

РозпорядженняПрезидента України від 22 листопада 2014 року №1262/2014-рп   Деякі питання організації проведення перевірки відповідно до Закону України “Про очищення влади”

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 950 “Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування”

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1195 «Про затвердження порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки Державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям»

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади»

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 118 «Про утворення Національного агентства з питань запобігання корупції»

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 301 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деякі постанови Кабінету Міністрів України “Про запобігання корупції»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 1025-р «Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади»

Накази Міністерств

Наказ Міністерства фінансів України від 13.03.2015 № 333 «Про затвердження Порядку здійснення перевірки достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобовязання фінансового характеру»

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 2 «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»

Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 23.07.2021 № 448/21 «Про затвердження Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.06.2016 № 2 “Про затвердження переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків”

ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ПРОЯВАМ КОРУПЦІЇ

Запобігання та протидія проявам корупції

Повідомити про корупцію в Дії

 

Show Buttons
Hide Buttons

kelly clarkson weight loss gummies dr oz investigates side effect resolutions keto gummies acv two pillars of kelly clarkson weight loss shark tank s keto acv gummies alert shark tank acv shark tank keto acv gummies ingredients success strategies kelly clarkson roadmap to effective weight loss in 2024 keto gummy kelly clarkson fun and effective keto weight loss proton keto acv gummies reviews my honest opinion updated they won t tell you before getting it kelly clarkson weight loss diet decoding her health and fitness regimen 2024 kelly clarkson weight loss regimen unveiled by dr oz the magic of ozempic and keto gummies proton keto acv gummies reviews my honest opinion updated they won t tell you before getting it kelly clarkson weight loss update before and after photos 2024 transformation on today show keto gummies shark tank 2024 best keto gummies from shark tank show best keto gummies for effective weight loss 2023 keto diet keto gummies for weight loss shark tank simpli acv keto keto gummies shark tank be careful acv keto gummies shark tank shark tank keto acv