Порядок оскарження

Порядок оскаржень розпоряджень голови районної державної адміністрації

Оскарження та скасування актів місцевих державних адміністрацій Акти місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України або інтересам територіальних громад чи окремих громадян, можуть бути оскаржені до органу виконавчої влади вищого рівня абодо суду.

Розпорядження голови державної адміністрації, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, іншим актам законодавства або є недоцільними, неекономними, неефективними за очікуваними чи фактичними результатами, скасовуються Президентом України, Кабінетом Міністрів України, головою місцевої державної адміністрації вищого рівня або в судовому порядку.

Накази керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевої державної адміністрації, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України та актам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою місцевої державної адміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади. (Стаття 43. Закону України “Про місцеві державні адміністрації”).

Show Buttons
Hide Buttons

x10 boost keto acv gummies scam reviews no celebrities ever endorsed keto weight loss gummies kelly clarkson keto pill revelation acv s role in her weight loss ignite keto gummies reviews does ignite keto gummies work ignite keto gummies weight loss exposing apple cider gummies kelly clarkson s truth shark tank s keto acv gummies alert shark tank acv shark tank keto acv gummies ingredients shark tank s keto acv gummies alert shark tank acv shark tank keto acv gummies ingredients kelly clarkson weight loss gummies dr oz investigates side effect resolutions ignite keto gummies reviews does ignite keto gummies work ignite keto gummies keto acv gummies reviews scam watch this keto gummies acv keto gummies to lose weight work dr oz recommendation keto gummies for kelly clarkson weight loss kelly clarkson secret sauce for accelerated keto weight loss what did kelly clarkson do to lose weight kelly clarkson weight loss scam alert keto acv gummies for weight loss and shark tank reviews shark tank keto gummies update 2024 keto gummies review keto acv gummies reviews