Сільське господарство

Про реалізацію державної підтримки виробників картоплі

Постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2021 року № 1008
затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для державної підтримки виробників картоплі (далі – Порядок).
Отримувачами бюджетних коштів, відповідно до пункту 3 Порядку,
є сільськогосподарські товаровиробники – юридичні особи незалежно від
організаційно-правової форми, основною діяльністю яких є вирощування
картоплі та/або виробництво продуктів переробки власно вирощеної картоплі.
Відповідно до пункту 4 та 5 Порядку державна підтримка надається на
безповоротній основі в межах бюджетних призначень, передбачених у
державному бюджеті на поточний рік для компенсації до 50 відсотків вартості
(без ПДВ) нового будівництва холодильників для зберігання власно вирощеної
картоплі (картоплесховищ), цехів первинної переробки власно вирощеної
картоплі, побудованих і прийнятих в експлуатацію з 1 листопада попереднього
року по 31 жовтня поточного року.
Відповідно до пункту 10 Порядку для отримання державної підтримки
сільгосптоваровиробникам необхідно подати до 10 листопада поточного року
до Мінагрополітики такі документи:
1) заявку на отримання бюджетних коштів із зазначенням у ній:
номера і дати документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію
закінченого будівництвом об’єкта;
зобов’язання повернути до державного бюджету в місячний строк
бюджетні кошти в разі встановлення контролюючими органами факту їх
незаконного одержання та/або нецільового використання;
2)  типову форму № ОЗ-1 “Акт приймання-передачі (внутрішнього
переміщення) основних засобів” , затверджену наказом Мінстату від 29 грудня
1995 р. № 352;
3) копію кошторисної частини проектної документації, засвідчену
підписом керівника сільськогосподарського товаровиробника;
4) довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;
5) довідку, чинну на дату подання заявки, про набуття (підтвердження)
статусу платника єдиного податку четвертої групи, видану місцевим
контролюючим органом, та розрахунок питомої вартості поставлених
сільськогосподарських товарів/послуг, вироблених ним на власних або
орендованих основних засобах, який становить не менш як 75 відсотків
вартості всіх товарів/послуг, поставлених ним за попередній податковий
(звітний) рік, а для новоутворених – за попередній податковий звітний період,
завірений контролюючим органом за місцем основного податкового обліку
сільськогосподарського товаровиробника.

Про дотримання правил використання та застосування  отрутохімікатів

Відповідно до рішення комітету з питань екологічної політики та природокористування від 11 жовтня 2021 року № 100/1 «Про стан виконання рішення Комітету № 75/3 від 07 квітня 2021 року стосовно масової загибелі птахів, в тому числі червонокнижних видів, на території Херсонської області, зокрема Біосферного заповідника «Асканія-Нова»», листа Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській  області від 12 жовтня 2021 року № 16-1/9/4884 та з метою недопущення загибелі представників фауни, зокрема і червонокнижної, погіршення навколишнього середовища, розпорядженням голови Херсонської обласної державної адміністрації                            від 15 липня 2021 року № 592 «Про заборону застосування на території Херсонської області в межах 40-кілометрової зони Біосферного заповідника «Асканія-Нова» ім. Ф.Е. Фальц-Фейна НААН України родентицидів з діючою речовиною бродіфакум», зареєстрованого Південним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції від 03 серпня 2021 року за № 146/403, заборонено застосування родентицидів з діючою речовиною бродіфакум.

Втім, в Державному реєстрі пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, представленні родентициди хімічного походження діючою речовиною бродіфакум, бромадіолон, флокумафен, призводять до загибелі тварин і птахів, через числення внутрішні кровотечі.

Враховуючи вищевикладене, для підтримки екологічної безпеки та збереження економічної доцільності ведення сільськогосподарського виробництва оптимальним рішенням є впровадження біологічного землеробства, використання екологічно безпечних, нехімічних методів захисту рослин аграрними підприємствами району, зокрема в прилеглій зоні природо-заповідного фонду, які не шкодять біологічному різноманіттю природи.

Аграрії, які мають в обробітку землі сільськогосподарського призначення, спільно з територіальними органами Держпродспоживслужби в Херсонській  області з питань ефективності застосування основних складових заходів органічного землеробства (застосування сівозмін, підвищених доз якісних органічних добрив, сидератів, проміжних посівів, агротехнічних і біологічних способів захисту від бур’янів, шкідників й хвороб), а також обов’язкового дотримання вимог Державних санітарних правил «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві» ДСП 8.8.1.2.001-98 та Закону України «Про пестициди і агрохімікати», при впровадженні змішаного землеробства.

Відмова від застосування пестицидів – прямий шлях до захисту навколишнього середовища області  від подальшого забруднення, й покращення внутрішньої якості продуктів харчування.

Про реалізацію державної підтримки виробників гречки

Доводимо до Вашого відома, що Постановою Кабінету Міністрів України
від 11 серпня 2021 року № 886 затверджено Порядок використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для державної підтримки
сільськогосподарських товаровиробників шляхом виділення бюджетних
субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь.
Наказом Мінагрополітики від 09 вересня 2021 № 187 «Щодо спрямування
у 2021 році коштів для державної підтримки сільськогосподарських
товаровиробників шляхом виділення бюджетних субсидій з розрахунку на
одиницю оброблюваних угідь» визначено, що у 2021 році кошти будуть
спрямовані на виплату бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю
оброблюваних угідь, на яких вирощувалась гречка.
Відповідно до пункту 4 Порядку, субсидія надається отримувачам на
безповоротній основі в межах бюджетних призначень, передбачених у
державному бюджеті на поточний рік, у розрахунку на один гектар
оброблюваних угідь, на яких вирощувались гречка (за винятком післяукісних
культур), у розмірі до 5000 гривень на один гектар, але не більше ніж на 300
гектарів оброблюваних угідь одним отримувачем.
Відповідно до пункту 8 Порядку, для отримання субсидії отримувачі
подають до 15 листопада 2021 року обласній комісії документи:
– заявку на отримання субсидії;
– довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;
– письмове підтвердження, що отримувачу в поточному році не
виділялася субсидія новоствореним фермерським господарствам за рахунок
коштів бюджетної програми “Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників”
за напрямом “фінансова підтримка розвитку фермерських господарств” на
площі посівів сільськогосподарських культур, на які надається субсидія;
– письмове зобов’язання повернути до державного бюджету в місячний
строк бюджетні кошти в разі встановлення контролюючими органами факту їх
незаконного отримання та/або нецільового використання;
– акт про висів насіння;
– заключний звіт про підсумки сівби під урожай поточного року
(форма № 4 с/г);
– акт про збір врожаю.

ІНСТРУКЦІЯ

щодо забезпечення боротьби зі знешкодження мишоподібних гризунів на території Херсонського району

Щороку мишоподібні гризуни заселяють сільськогосподарські угіддя і створюють загрозу пошкодження посівів зернових культур, багаторічних трав, просапних і овочевих культур, а також плодових насаджень. В останні роки внаслідок застосування поверхневого обробітку ґрунту або використання технологій No-till, нехтування зяблевою оранкою та втрат врожаю при збиранні спостерігається масове розмноження гризунів. Оскільки мишоподібні гризуни облаштовують свої гнізда на глибині 15-35 см, для боротьби з ними бажано проводити оранку з оборотом скиби на глибину 25–30 см. Оранка на таку глибину сприяє руйнуванню гнізд і кормових камер полівок, і при цьому гине близько 70–75% гризунів. Застосування біологічних та хімічних принад у боротьбі з мишоподібними гризунами дієві тільки при температурі повітря не вище 20-25 о С. Бактерії тифу гинуть при таких температурах, а застосування родентицидів не є ефективним у зв’язку з тим, що у шкідника є достатня харчова база. Чисельність загиблих тварин не перевищує 10-12%, що при високому потенціалі плодючості шкідника майже непомітно. Тому на сьогодні найефективнішім є використання агротехнічних заходів боротьби. Після зниження температури повітря застосування біологічних принад на основі бактерії мишачого тифу матимуть високу ефективність насамперед через специфічність для мишоподібних гризунів і безпечність для людини, тварин та птахів. З моменту зараження до появи перших ознак захворювання (інкубаційний період), у мишей і полівок проходить від 3 до 6 діб. Перша ознака захворювання – неспокій, гризуни можуть залишати заселені місця, потім стають млявими, втрачають інстинкт самозахисту і самозбереження – слабко реагують на наближення людини. Надалі стають малорухливими, впадають в стан заціпеніння і гинуть. Тривалість захворювання становить від 5 до 16 днів, а іноді смерть настає через більш тривалий час – до 30 днів. Епізоотія серед гризунів триває від 1 до 2 місяців і поступово згасає. Норма використання –3- 5 г в нору або 1,0- 2,0 кг/га на зернових культурах, пасовищах, садах та 3,0-4,0 кг/га у посівах багаторічних трав. Для летального ефекту гризуну достатньо з’їсти 1-2 зернини. У місцях сезонного скупчення гризунів, за умови високої чисельності мишоподібних гризунів, швидко спалахує епізоотія і створюються стійкі вогнища інфекції.

Ефективним у боротьбі з гризунами також є застосування родентицидів, дозволених до використання в Україні згідно Переліку пестицидів і агрохімікатів.

Більшість хімічних засобів для боротьби із гризунами – це приманки, що потребують попереднього приготування. Працювати з ними слід дуже обережно, дотримуючись техніки безпеки.

До роботи з пестицидами допускаються особи, що пройшли медичний огляд, спеціальну підготовку та мають відповідні посвідчення, допуск та наряд на виконання робіт з пестицидами відповідно до Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов’язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами. Виконання роботи з пестицидами і агрохімікатами особам, які не мають допуску  ЗАБОРОНЕНО!!!

       Готувати і застосовувати отруєні принади дозволяється тільки спеціально підготовленим бригадам, за рецептурою та у відповідності з інструкціями зазначеними на етикетці до препарату.

Споживання гризунами харчової основи отруєних приманок в значній мірі залежить від складу і великої кількості кормів в звичних для них умовах проживання.

        Отруєні харчові приманки для різних видів гризунів слід підбирати з урахуванням їх харчових переваг.

На об’єктах з однорідною кормовою базою найбільш бажаною є харчова основа, яка поповнює нестачу окремих компонентів раціону гризунів. На площах, де шкідник харчується їжею, до складу якої входять насамперед вуглеводи спостерігається нестача білка. А тому до складу харчових принад можна додавати м’ясний або рибний фарш, сало, сир, подрібнені бобові культури, горіхи.

В якості харчової основи, в складі отруєних харчових приманок з використанням отрут гострої дії, рекомендується застосовувати такі продукти і їх суміші:

– для польових, лісових мишей – дрібно розкришений хліб з 3% рослинної олії; кашу; суміш дрібно подрібнених круп (пшениці, вівсянки, ячменю, проса) з додаванням соняшникової або іншої олії; злегка підсмажене подрібнене зерно або борошно;

– для полівок – подрібнену моркву, стиглі помідори, кавуни та інші овочі і фрукти, воду з цукром, згущеним молоком, пиво.

Європейська Бізнес Асоціація запускає пілотний проект “Агро Варта”

ПАМЯТКА Державної підтримка гречки

ПАМЯТКА підтримка картоплярства

Інформаційна довідка

щодо фінансової підтримки виноградарів, ягідників та садівників області у 2021 році

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки сільгосптоваровиробників» від 08.02.2017 № 77 (зі змінами), визначено напрями державної підтримки на 2021 рік, одним із яких є фінансова підтримка розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства.

У 2021 році на підтримку агропромислового комплексу в державному бюджеті передбачено 4,5 млрд грн. З них на підтримку розвитку галузі садівництва, ягідництва та виноградарства – 450 млн грн.

Механізм і напрями надання підтримки розвитку садівництва та виноградарства визначено Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 року № 587.

26 травня поточного року при Департаменті розвитку сільського господарства та зрошення обласної державної адміністрації  розпочала роботу обласна комісія, яка приймає та  опрацьовує  документи для  компенсації витрат суб’єктам господарювання.

Суб’єкти господарювання, які бажають взяти участь у програмі, мають звернутися в термін до 15 жовтня до обласної комісії та подати визначений Порядком мінімальний перелік документів.

Форми відповідних документів для надання фінансової підтримки, затверджено наказом Мінагрополітики від 07 липня 2021 року № 74 “Про затвердження нормативів, форм звітності, переліку техніки, механізмів та обладнання, передбачених для надання державної підтримки виробників плодів, ягід, винограду та хмелю”, а саме:

ЗАЯВКА на отримання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників”, які використовуються для державної підтримки виробників плодів, ягід та винограду

Інформація про пов’язаних осіб

Форми актів, зведеної відомості, реєстру

ІНФОРМАЦІЯ про об’єкти, лінії, техніку, механізми та обладнання, за які одержані кошти, передбачені в державному бюджеті

ІІ. Напрями та алгоритми надання підтримки

  1. Суб’єктам господарювання, які закладають плодово-ягідні насадження та виноградники, бюджетні кошти надаються на безповоротній основі для компенсації витрат (без урахування податку на додану вартість), здійснених у період з 1 жовтня попереднього року по 30 вересня поточного року на:

1) придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур та винограду – у розмірі до 80 відсотків здійснених витрат (після проведення ними садіння або ремонту насаджень);

2) проведення робіт та придбання матеріалів для спорудження шпалер і встановлення систем краплинного зрошення – у розмірі до 50 відсотків здійснених витрат (після завершення монтажних робіт);

3) закупівлю техніки, механізмів та обладнання (зокрема іноземного виробництва, які не виробляються в Україні) для проведення технологічних операцій у виноградарстві і садівництві згідно із затвердженим Мінагрополітики переліком такої техніки, механізмів та обладнання, – у розмірі до 30 відсотків їх вартості.

Крок 1. Закласти насадження та/або провести роботи із спорудження шпалери і встановлення систем краплинного зрошення, придбати спеціалізовану техніку, механізми та обладнання.

Крок 2. Підготувати для отримання часткового відшкодування документи:

1) для отримання компенсації витрат на садивний матеріал, спорудження шпалери, встановлення краплинного зрошення:

заявку на отримання бюджетних коштів;

довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

письмове зобов’язання щодо повернення до державного бюджету в місячний строк бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання;

засвідчені підписом керівника суб’єкта господарювання копії документів, що посвідчують право власності та/або користування земельною ділянкою;

засвідчену підписом керівника суб’єкта господарювання копію проектної документації на створення виноградників столових сортів, плодово-ягідних насаджень і хмільників та копію затвердженої Мінагрополітики проектної документації на створення виноградників технічних сортів;

акт інвентаризації насаджень за формою, затвердженою Мінагрополітики;

акт про фактичний обсяг виконаних робіт і витрат за формою, затвердженою Мінагрополітики;

реєстри витрат на садивний матеріал і роботи разом із завіреними копіями первинних бухгалтерських документів, що підтверджують такі витрати та облік їх на балансі, зокрема документів про здійснення оплати товарів і послуг;

засвідчені підписом керівника суб’єкта господарювання копії таких сертифікатів на садивний матеріал (у разі садіння (ремонту) насаджень): для садивного матеріалу вітчизняного виробництва – сертифіката, що засвідчує сортові якості садивного матеріалу, та сертифіката, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу; для ввезеного на митну територію України садивного матеріалу – фітосанітарного сертифіката та сертифіката країни-експортера;

фотоматеріали з підтвердженням садіння (ремонту) насаджень, спорудження шпалери та встановлення систем краплинного зрошення;

2) для отримання компенсації витрат на техніку, механізми та обладнання:

заявку на отримання бюджетних коштів;

довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

письмове зобов’язання щодо повернення до державного бюджету в місячний строк бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання;

акт приймання-передачі техніки, механізмів та обладнання;

засвідчену підписом керівника суб’єкта господарювання копію свідоцтва про реєстрацію техніки та/або механізмів (якщо вони підлягають обов’язковій державній або відомчій реєстрації);

засвідчені підписом керівника суб’єкта господарювання копії первинних бухгалтерських документів, що підтверджують відповідні витрати та облік на балансі техніки, механізмів та обладнання, зокрема документів про здійснення оплати за них;  акт інвентаризації насаджень.

Крок 3. Подати документи до 15 жовтня поточного року до обласної комісії, яка працює у Департаменті сільського господарства та зрошення обласної державної адміністрації.

Крок 4. Отримати протягом листопада 2021 року бюджетні кошти на поточні рахунки відкриті у банку.

  1. Суб’єктам господарювання – виробникам плодів, ягід, винограду та хмелю, які провадять сільськогосподарську діяльність з обробки, переробки та/або консервації плодів, ягід та винограду бюджетні кошти надаються на безповоротній основі для компенсації до 50 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість):

1) нового будівництва та реконструкції холодильників для зберігання плодів, ягід, столових сортів винограду власного виробництва, цехів первинної переробки винограду, плодів та ягід власного виробництва, об’єктів із заморожування плодово-ягідної продукції;

2) придбання ліній товарної обробки плодів та ягід, автоматизованих ліній з висушування плодів, ягід власного виробництва, ліній з переробки плодів, ягід та технічних сортів винограду власного виробництва на соки, пюре, виноматеріали після завершення пусконалагоджувальних робіт.

Крок 1. Завершити будівництво (реконструкцію) об’єкта, придбати лінію та здійснити пусконалагоджувальні роботи.

Крок 2. Підготувати для отримання часткового відшкодування документи:

для отримання компенсації вартості об’єктів:

заявку на отримання бюджетних коштів;

довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

письмове зобов’язання щодо повернення до державного бюджету в місячний строк бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання;

відомості, що підтверджують прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;

типову форму № ОЗ-1 “Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів” – для компенсації вартості нового будівництва об’єктів;

типову форму № ОЗ-2 “Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів” – для компенсації вартості реконструкції об’єктів;

засвідчену підписом керівника суб’єкта господарювання копію кошторисної та технологічної частин проектної документації;

акт інвентаризації насаджень

для отримання компенсації вартості ліній:

заявку на отримання бюджетних коштів;

довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

письмове зобов’язання щодо повернення до державного бюджету в місячний строк бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання;

акт про завершення монтажу та готовність до експлуатації лінії;

засвідчені підписом керівника суб’єкта господарювання копії первинних бухгалтерських документів, що підтверджують вартість та облік на балансі ліній, зокрема документів про здійснення оплати їх вартості;

акт інвентаризації насаджень.

Крок 3. Подати документи до 15 жовтня поточного року до комісії Мінагрополітики.

Крок 4. Отримати протягом листопада 2021 року бюджетні кошти на поточні рахунки відкриті у банку.

Звертаємо увагу:

Бюджетні кошти надаються за всіма напрямами за період з 1 жовтня попереднього року по 30 вересня поточного року.

Бюджетні кошти також надаються за 2019-2020 роки за всіма напрямами, окрім компенсації витрат на техніку, механізми та обладнання.

Відповідно до змін, внесених до Порядку постановою Уряду від 28.07.2021 № 770, для отримання компенсацій за 2019-2020 роки документи можливо також подати до 1 вересня 2021 року до відповідної комісії.

Бюджетні кошти не надаються  суб’єктам господарювання, яких визнано банкрутами або порушено щодо них справу про банкрутство, які перебувають у процесі реорганізації чи ліквідації або мають прострочену більш як півроку заборгованості за податками та зборами, що контролюються контролюючими органами.

Сума бюджетних коштів, що надається протягом одного бюджетного року суб’єкту господарювання та пов’язаним із ним особам за даними напрямами державної підтримки не може перевищувати 10 тис. розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Документи, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

За більш детальною інформацією про умови підтримки та участі у програмі звертайтеся до Департаменту розвитку сільського господарства та зрошення облдержадміністрації за телефоном: (0552) 422754.

Проведення  Всеукраїнського дня картоплі «Картопляний блокчейн 2021»

На виконання розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації від 29 липня 2021 року № 639 про організацію проведення Всеукраїнського дня картоплі «Картопляний блокчейн 2021», яке буде проведено 26-27 серпня 2021 року в селі Чулаківка Скадовського району Херсонської області на базі фермерського господарства «Аделаїда».

Запрошуємо сільгосптоваровиробників району залучитись до участі у заході.

Впровадження напрямків державної фінансової підтримки з розвитку галузей тваринництва, зокрема скотарства у поточному році

У 2021 році на підтримку розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції із загального фонду державного бюджету виділено 1,150 млрд грн, у тому числі:

– спеціальна бюджетна дотація за наявні бджолосім’ї  – 240,0 млн грн;

– часткове відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів – 350,0 млн грн;

– часткове відшкодування вартості будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, рибницьких господарств, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції – 350,0 млн грн;

– часткова компенсація вартості будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції в частині витрат, профінансованих без урахування податку на додану вартість за рахунок банківських кредитів –  60,0 млн грн;

– спеціальна бюджетна дотація за утримання кізочок, козематок, ярок, вівцематок – 50,0 млн грн;

– спеціальна бюджетна дотація за приріст поголів’я корів власного відтворення – 100,0 млн грн.

Зазначені напрямки державної фінансової підтримки здійснюються відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, які затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 107 в редакції постанови КМУ від 12 травня 2021 року№ 517.

На сьогодні  Департаментом опрацьовано напрямок спеціальної бюджетної дотації за утримання кізочок, козематок, ярок, вівцематок. Завдяки проведеної широкої інформаційної кампанії серед суб’єктів господарювання, які утримують вказане поголів’я тварин, за попередніми розрахунками маємо залучення коштів в область в сумі 5,1 млн грн, які будуть розподілені серед 9 суб’єктів господарювання в межах виділених асигнувань.

Наразі триває робота в Департаменті з приймання документів за напрямком спеціальної бюджетної дотації за приріст поголів’я корів власного відтворення. Дотація надається на безповоротній основі суб’єктам господарювання, які є юридичними особами і власниками корів, за кожну наявну прирощену корову власного відтворення, на яку збільшено основне стадо станом на 1 липня поточного року порівняно з наявним поголів’ям корів станом на 1 січня поточного року, в розмірі 30 000 гривень за одну голову.

Для отримання дотації сільгосппідприємствам необхідно подати до 01 вересня Департаменту розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської обласної державної адміністрації такі документи:

– заявку;

– довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

– копію звіту про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами (форма №24 (річна) станом на 1 січня;

– копію звіту про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин (форма 24-сг (місячна) за січень – червень поточного року;

– виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин про загальну кількість наявних ідентифікованих та зареєстрованих в установленому порядку корів, зокрема корів, що народжені у господарстві суб’єкта господарювання, який є юридичною особою і власником корів, станом на 1 січня та 1 липня поточного року.

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА  галузей тваринництва у 2021 році

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА АПК-2021 

Show Buttons
Hide Buttons

kelly clarkson weight loss keto gummies dr oz overview of side effect resolutions dr oz verdict on kelly clarkson weight loss gummies side effect solutions explored keto gummies shark tank 2024 best keto gummies from shark tank show keto acv gummies reviews scam watch this keto gummies what s the best keto acv gummies kelly clarkson keto weight loss secret before and after photos 2024 kelly clarkson weight loss ozempic diet dr oz weighs in on her weight loss new keto acv gummies reviews alert 2024 does keto acv gummies work be careful kelly clarkson keto gummies dr oz verdict on their effectiveness for weight loss