Роз’яснення нормативно-правових актів

Опублікування зареєстрованих нормативно-правових актів місцевих органів виконавчої влади та набрання ними чинності

Про надання послуг архівним сектором РДА відповідно до чинного законодавства

Порядок зарахування дітей до загальноосвітніх навчальних закладів

Порядок зарахування та відрахування дітей у дошкільних навчальних закладах

Про порядок тимчасового влаштування дітей, які залишились без батьківського піклування

Щодо компенсації єдиного соціального внеску за створені нові робочі місця

Вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким має дитина

Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування

Набуття дитиною статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування

Припинення опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування 

Роз`яснення розділу IV Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»

Вирішення спору між батьками щодо участі у вихованні дитини

Виявлення дітей, які залишились без батьківського піклування

Про відібрання дітей, при виникненні безпосередньої загрози їх життю та здоров’ю

Відібрання дітей, із умов, які загрожують їх життю та здоров’ю

Облік дітей, які можуть бути усиновлені

Суттєво змінилися форми звітності до центру зайнятості

Облік громадян, які бажають усиновити дитину

Інформування кандидатів в усиновлювачі

Права і обов’язки кандидатів в усиновлювачі та усиновлювачів

Опіка та піклування над дітьми в Україні

Show Buttons
Hide Buttons

kelly clarkson weight loss gummies dr oz investigates side effect resolutions kelly clarkson keto weight loss secret before and after photos 2024 the truth about acv keto gummies do they really help you lose weight summer keto acv gummies reviews new alert does summer keto acv gummies work be careful keto gummies review beware keto bhb gummies reviews keto apple cider vinegar dr oz rapid weight loss plan warning dr oz weight loss dr oz weight loss pills kelly clarkson weight loss update before and after photos 2024 transformation on today show essential keto gummies reviews weight loss be careful does essential keto gummies work good keto acv gummies good keto gummies us reviews official 100 safe does it really work or not kelly clarksons 2023 keto gummies weight loss truth keto gummies 2024 warning keto gummies shark tank show reviews walmart the truth about acv keto gummies do they really help you lose weight