Зразки заяв для звернень

Витяг із З А К О Н У  У К Р А Ї Н И
« Про звернення громадян »
Стаття 5. Вимоги до звернення
Звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.
У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.
Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.
Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).
Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.
Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.

Як правильно оформити звернення

Куди звертатися

Скільки часу розглядається звернення

Як дізнатися про результати звернення

Як оскаржити результати звернення

Зразки написання заяви (клопотання), скарги, пропозиції (зауваження), інформаційного запиту.

Зразок
                                                                                     Голові Херсонської районної
державної адміністрації
Линецькому М.В.
(Керівнику структурного підрозділу районної
державної адміністрації )
                         Смирнової Олени Яківни
вул.Радісна, буд.29
с. Федорівка
Заява (пропозиція чи скарга)

Прошу ………………………………………………………………………Число, місяць, рік                                                              Підпис

Show Buttons
Hide Buttons