Зразки заяв для звернень

Витяг із З А К О Н У  У К Р А Ї Н И
« Про звернення громадян »
Стаття 5. Вимоги до звернення
Звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.
У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.
Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.
Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).
Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.
Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.

Як правильно оформити звернення

Куди звертатися

Скільки часу розглядається звернення

Як дізнатися про результати звернення

Як оскаржити результати звернення

Зразки написання заяви (клопотання), скарги, пропозиції (зауваження), інформаційного запиту.

Зразок
                                                                                     Голові Херсонської районної
державної адміністрації
Линецькому М.В.
(Керівнику структурного підрозділу районної
державної адміністрації )
                         Смирнової Олени Яківни
вул.Радісна, буд.29
с. Федорівка
Заява (пропозиція чи скарга)

Прошу ………………………………………………………………………Число, місяць, рік                                                              Підпис

Show Buttons
Hide Buttons

kelly clarkson secret sauce for accelerated keto weight loss what did kelly clarkson do to lose weight slim labs acv keto gummies be careful does slim labs acv keto gummies work watch this review keto gummies shark tank be careful acv keto gummies shark tank shark tank keto acv dr oz weight loss pills kelly clarkson keto gummies review and before and after proton keto acv gummies walmart weight loss scam oprah never endorsed proton keto acv gummies keto gummies 2024 warning keto gummies shark tank show reviews walmart new keto acv gummies beware acv keto gummies acv gummies review acv gummies reviews kelly clarkson weight loss keto gummies dr oz overview of side effect resolutions kelly clarkson and ozempic dr oz perspective on losing weight essential keto gummies review warning essential keto gummies side effects keto acv gummies keto acv gummies the legit keto acv pure slim keto acv gummies dr oz diet kelly clarkson approach to weight loss keto acv gummies keto acv gummies the legit keto acv pure slim keto acv gummies