Державний бюджет

Закон України “Про Державний бюджет України на 2021 рік (“https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-20#Text)