СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ

 

17.01.2022

Кабінет Міністрів затвердив план заходів із реалізації Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні

 

Кабінет Міністрів України затвердив План заходів на 2021-2023 роки з реалізації Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року.

«Ми розпочинаємо перший етап створення цілісної та ефективної системи охорони психічного здоров’я в Україні. Реалізація затвердженого Плану сприятиме підвищенню рівня психічного здоров’я українців та покращенню якості їхнього життя», — зазначив Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Крім того, заходи спрямовані на підвищення рівня обізнаності щодо психічного здоров’я в суспільстві та подолання стигматизації, зменшення дискримінації та порушень прав людей із проблемами психічного здоров’я.

План передбачає:

 • приведення законодавства, що регулює надання послуг з охорони психічного здоров’я, у відповідність до положень міжнародного законодавства з прав людини;
 • розробку положення про службу судово-психіатричної експертизи;
 • посилення соціального захисту та захисту прав осіб зі стійкими інтелектуальними та/або психічними розладами, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду;
 • удосконалення системи формування та підтримки професійних компетентностей фахівців у сфері охорони психічного здоров’я;
 • забезпечення впровадження галузевих стандартів у сфері охорони психічного здоров’я;
 • контроль якості допомоги у сфері охорони психічного здоров’я;
 • розвиток системи психологічної та соціальної допомоги на рівні територіальних громад;
 • впровадження технологій, методів та процедур оцінювання психічного здоров’я під час надання первинної медичної допомоги;
 • підвищення рівня популяризації психічного здоров’я та профілактики психічних розладів тощо.
 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.10.2021 року №1215-р  “Про затвердження плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року”

Джерело : https://cutt.ly/OInlzsj

 

09.11.2021

Право громадян на своєчасність призначення та виплату державних соціальних допомог в умовах реформи системи соціального захисту населення_

09.11.2021р.

КОНЦЕПЦІЯ 
створення та розвитку системи раннього втручання

Відповідно до Конституції України сім’я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою. Розвиток України як соціально орієнтованої держави потребує перегляду пріоритетів державної політики у сфері охорони сім’ї та дитинства, упровадження успішних методик світової практики, що спрямовуються на підтримку сімей з дітьми, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, створення умов для розвитку дитини як у звичному, так і новому для неї середовищі.

Однією з успішних світових методик у зазначеному напрямі є розвиток системи раннього втручання.

Раннє втручання  – міждисциплінарна сімейно-центрована система допомоги дітям раннього віку з порушеннями розвитку та дітям груп біологічного і соціального ризику, спрямована на покращення розвитку дитини та підвищення якості життя родини.

            Послуга раннього втручання призначена, передусім, для певної групи малих дітей від народження до 3 років, нормальний розвиток яких є під загрозою. Причини загрози можуть бути наступними: вже встановлений медичний діагноз (наприклад, синдром Дауна чи м’язова дистрофія Дюшена), несприятливі перинатальні фактори (наприклад, недоношеність, низька маса при народженні, асфіксіяштучна вентиляція легень і подібні), неблагополучні зовнішні обставини розвитку дитини.     У програмі раннього втручання допускається й робота з дітьми, старшими від 3 років, особливо якщо дитина та сім’я перед тим не отримали відповідних послуг.

            Ідеєю раннього втручання є якомога більш раннє обстеження дитини командою спеціалістів різного профілю (лікарем, реабілітологом, дитячим психологом, педагогом-дефектологом, іншими спеціалістами за потребою) і відповідна робота щодо ранньої реабілітації дитини та наснаження сім’ї. Однією з особливостей командної роботи  є та, що батькам немає необхідності кожен раз пояснювати новому спеціалісту всі прикрі моменти, безкінечно повторюючи свою історію. Вся необхідна інформація доступна і поширюється між членами мультидисциплінарної команди. При цьому, всі спеціалісти зв’язані обов’язками професійної етики та конфіденційності, що має сприяти атмосфері довіри між працівниками і сім’єю.

За роки незалежності чисельність дитячого населення в Україні зменшилася на 57,6 відсотка, при цьому чисельність дітей з інвалідністю зросла більш як у два рази, тобто питома вага цієї категорії дітей збільшилася з 0,5 відсотка до 1,98 відсотка.

За даними ВООЗ, за останні 25 років дитяча смертність у світі знизилася більше ніж удвічі. При цьому в Україні смертність немовлят у рази перевищує такий показник не лише в найбільш розвинутих країнах, але і в сусідніх країнах центральної та східної Європи – членах ЄС (порівняно з Чехією – майже втричі, з Польщею – майже вдвічі, з Угорщиною – більше ніж удвічі). Основними причинами смерті немовлят в Україні є стани, що виникають у перинатальний період, а також вроджені аномалії та спадкова патологія. Особливе занепокоєння викликає смертність дітей (не лише немовлят, а і дітей віком до чотирьох років), спричинена зовнішніми чинниками, які можуть бути усунуті за умови якісного догляду за дітьми в сім’ї.

При цьому в Україні немає офіційних статистичних даних щодо чисельності дітей з порушеннями розвитку або ризиком виникнення таких порушень. Відповідно до результатів міжнародних досліджень у перші роки життя у 13-18 відсотків таких дітей виявляються затримки розвитку та ризики їх виникнення. Отже, в Україні більше ніж     250 тис. сімей з дітьми віком до чотирьох років потенційно потребують послуги раннього втручання, яка повинна надаватися відповідно до новітніх науково обґрунтованих методик і забезпечувати підвищення рівня компетентності та посилення здатності батьків сприяти розвитку дітей та їх щоденній активності.

Незабезпечення послугою раннього втручання сімей з дітьми, які її потребують, є причиною таких негативних суспільних явищ, як відмова батьків від дітей і залишення їх у закладах інституційного догляду та виховання, руйнування сімей, які не відмовилися від дитини, залишення матерів з такими дітьми наодинці із своїми проблемами, відсутність у них можливостей забезпечувати себе і дитину самостійно та постійне надання їм соціальних виплат і допомоги.

Раннє втручання є всесвітньо визнаною послугою, отримання якої максимально збільшує шанси дітей на реалізацію власного потенціалу, дає змогу максимально ефективно використовувати потенціал сім’ї для розвитку дитини та її підготовки до здобуття освіти в закладах освіти. Крім того, зазначеною послугою забезпечуються потреби сім’ї у професійній психологічній допомозі, а також повноцінна участь членів сім’ї в житті суспільства.

            Важливим кроком до популяризації послуги раннього втручання та її упровадження на рівні адміністративно-територіальних одиниць у закладах охорони здоров’я, соціального захисту, дошкільної освіти є розроблення Концепції створення та розвитку системи раннього втручання,затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року  № 517-р.

            Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 року № 1117-р затверджено «План заходів щодо реалізації Концепції створення та розвитку системи раннього втручання на період до 2026 року».

            Питання щодо технології надання послуги, її міждисциплінарність, зміст та заходи нормативно врегульовано наказом Міністерства соціальної політики України від               18 лютого 2021 року № 92, яким затверджено «Методичні рекомендації щодо впровадження практики надання послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя».

    Реалізація Концепції дасть змогу:

– забезпечити доступність послуги раннього втручання та максимальне охоплення такою послугою дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, і їх сім’ї на місцевому рівні;

– розбудувати інфраструктуру послуги раннього втручання;

– зменшити кількість випадків відмови від дитини внаслідок стану її здоров’я;

– запровадити систему підготовки дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, до здобуття освіти;

– підвищити рівень соціалізації дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень;

– розвинути інклюзивне середовище, яке матиме суттєвий вплив на розвиток і навчання дитини та інше.

Фінансування цієї Концепції передбачається здійснювати за рахунок коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах, інших джерел, не заборонених законодавством.

11.10.2021 року

Для запровадження послуги раннього втручання в усіх регіонах України потрібно законодавчо визначити поняття послуги та механізми її фінансування, – Борис Лебедцов

Міністерство соціальної політики спільно з Міністерством охорони здоров’я, Міністерством освіти, міжнародними партнерами і громадськими організаціями розробить законопроект “Про раннє втручання”, який, зокрема, визначить алгоритм дій надання послуги раннього втручання. Про це повідомив заступник Міністра соціальної політики України Борис Лебедцов під час першого засідання Національної Ради з питань раннього втручання.

Послуга раннього втручання – це раннє виявлення командою спеціалістів різного профілю проблем зі здоров’ям та розвитком дитини, вчасне і оперативне надання їй допомоги, що дозволяє знизити інвалідизацію дитини в майбутньому. Вона поєднує медичну, психологічну, соціальну, освітню допомогу та надається насамперед дітям перших років життя.

Борис Лебедцов зазначив, що з прийняттям у вересні цього року плану заходів щодо реалізації Концепції створення та розвитку системи раннього втручання на період до 2026 року перед Мінсоцполітики, МОЗ, МОН та іншими центральними органами виконавчої влади, обласними держадміністраціями поставлена низка завдань.

“Ці завдання можна згрупувати за п’ятьма напрямами: законодавче регулювання надання послуги раннього втручання; фінансування; професійна підготовка фахівців раннього втручання; впровадження в регіонах цієї послуги; інформаційно-роз’яснювальна робота, інформування батьківської спільноти про цю послугу”, – сказав Борис Лебедцов.

Він підкреслив, що особливо важливим питанням є визначення джерел та обсягів фінансування послуги раннього втручання для запровадження її в усіх регіонах України: “Для цього необхідно провести аналіз законодавства щодо фінансування медичних, соціальних, освітніх послуг та підготувати пропозиції щодо фінансування з державного бюджету послуги раннього втручання, як комплексної послуги, яка має медичну, соціальну та освітню складові”.

На важливості фінансування послуги раннього втручання на місцевому рівні наголосили представники Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

“Через невизначеність механізмів фінансування послуги раннього втручання на державному рівні та неспроможність громад виділяти на це кошти з місцевих бюджетів, діти потрапляють в інтернати”, – зазначила керівник проектів із захисту прав дітей ЮНІСЕФ Олександра Чуркіна.

За словами Радника-уповноваженого Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’ї Герасимчук, розвиток послуги раннього втручання на рівні громади допоможе зробити такі умови в країні, коли дитина буде виховуватися не в інтернаті, а вдома. “Ми маємо проаналізувати, що зробити для того, щоб послуга раннього втручання з’явилася у кожній громаді і дійшла до кожної родини, якій вона потрібна”, – підкреслила Дар’я Герасимчук.

Джерело https://www.kmu.gov.ua/news/dlya-zaprovadzhennya-poslugi-rannogo-vtruchannya-v-usih-regionah-ukrayini-potribno-zakonodavcho-viznachiti-ponyattya-poslugi-ta-mehanizmi-yiyi-finansuvannya-boris-lebedcov

28.09.2021 р.

Пілотний проект «Розвиток соціальних послуг»

            Постановою Кабінету  Міністрів України від 03 березня 2020 року № 204 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації пілотного проекту «Розвиток соціальних послуг» (далі – постанова № 204) розпочато реалізацію самого проекту. Цей проект є важливою ініціативою, як для впровадження Закону України «Про соціальні послуги», так у контексті реформи системи інституційного догляду та виховання дітей, адже саме надання необхідних соціальних послуг дітям та сім’ям з дітьми є запорукою виховання дитини у сімейному колі та альтернативою їх влаштування до інтернатних закладів. Також проект сприятиме деінституціалізації осіб з інвалідністю.

            Для участі у проекті ОТГ було необхідно:

            1. На території ОТГ повинні працювати фахівці із соціальної роботи (не менше одного такого фахівця на 4 тис. мешканців);

            2. У бюджеті ОТГ слід передбачити кошти на фінансування соціальних послуг.

            ОТГ зможе отримати кошти у п’ятикратному розмірі від видатків на соціальні послуги, затверджених у місцевому бюджеті, але не більше 2 млн. грн.;

            3. ОТГ мають визначити показники ефективності надання соціальних послуг, що надаватимуться за кошти державного бюджету.

            Якщо цих трьох критеріїв дотримано, ОТГ необхідно сформувати пакет документів за встановленою формою та направити його Мінсоцполітики.

            Однак, у 2020 році коштами з державного бюджету, передбаченими на цей пілотний проект, не змогла скористатися жодна громада через недостатній розвиток соціальної інфраструктури. Проаналізувавши ситуацію, Міністерство соціальної політики України спростило умови участі у пілотному проекті шляхом спрощення критеріїв відповідності територіальних громад умовам проекту. Відповідні зміни було внесено до постанови № 204  постановою   КМУ   від   21  липня  2021  року  №  741  «Про   внесення    змін   до   Порядку

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації пілотного проекту «Розвиток соціальних послуг».

             Тепер на державну допомогу може претендувати кожна територіальна громада, у якій працює хоча б один фахівець із соціальної роботи. Також передбачається можливість участі у проекті надавачів соціальних послуг державного, комунального та недержавного секторів. Розширено сам перелік соціальних послуг, надання яких передбачено пілотним проектом.

            Громади, які візьмуть участь у пілотному проекті, отримають фінансування на запровадження ключових соціальних послуг:

 • денний догляд для осіб з інвалідністю (крім дітей) та осіб похилого віку;
 • денний догляд для дітей з інвалідністю;
 • підтримане проживання;

            –  супровід під час інклюзивного навчання;

            –     соціальний супровід при працевлаштуванні та на робочому місці;

            –     тимчасовий відпочинок для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю;

            –     догляд стаціонарний.

            У територіальних громад з’явилася можливість розширити перелік соціальних послуг для населення, залучивши для цього кошти державного бюджету.

16.09.2021р.

Мережа надавачів соціальних послуг Херсонського району

Олешківська міська рада

Назва: Комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Олешківської міської ради.

Форма власності: комунальна.

         ЄДРПОУ – 44152992

Директор – Солодовник Руслан Володимирович

Телефон: (05542) 45156

е-mail: [email protected];

Юридична адреса: 75100, Херсонська область, Херсонський район, місто Олешки, вулиця Гвардійська, 30.

Фактична адреса: Херсонська область, Херсонський район, місто Олешки, вулиця Пролетарська, 34.

Телефон: (05542) 45156

е-mail: [email protected];

Перелік послуг:

 • інформування;
 • консультування;
 • посередництво;
 • представництво інтересів;
 • соціальна профілактика;
 • догляд і виховання дітей в умовах наближених до сімейних;
 • соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах;
 • соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти, позбавлені батьківського піклування;
 • кризове та екстрене втручанню;
 • соціальна адаптація;
 • соціальна інтеграція та реінтеграція;
 • догляд вдома.

Білозерська селищна рада

Назва: Комунальний заклад «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Білозерської селищної ради Херсонського району Херсонської області.

Форма власності: комунальна.

         ЄДРПОУ – 34669181

Т.в.о. директора – Щербина Світлана Володимирівна

Юридична адреса: 75000, Херсонська область, Херсонський район,        смт. Білозерка, вулиця Свободи,89.

Телефон: (05547) 33-7-20, 33-4-85, 33-5-32.

е-mail: bel_[email protected].

Перелік послуг:

 • інформування;
 • консультування;
 • представництво інтересів;
 • соціальна профілактика;
 • соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах;
 • соціальний супровід прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;
 • кризове та екстрене втручанню;
 • соціальна адаптація;
 • соціальна інтеграція та реінтеграція;
 • догляд вдома.

Дарївська сільська рада

        Назва: Відділ соціального захисту населення та захисту прав дітей

Відділ не є юридичною особою.

Координатор відділу: начальник служби справ дітей – Лебедь Марія Вікторівна

         Перелік послуг:

 • догляд вдома;
 • консультування.

Музиківська сільська рада

         Назва: Херсонська обласна організація Червоного  Хреста України

ЄДРПОУ – 02940368

Правовий статус: громадська організація

Керівник: Пасіка Андрій Володимирович

Юридична адреса:  місто Херсон, вул. Московська, 30

Телефон: 0552-49-30-51

е-mail: [email protected]

         Перелік послуг:

 • медико-соціальна допомога ( послуги патронажної сестри)

Станіславська сільська рада

         Назва:  Комунальна  установа  «Центр  з  надання  соціальних  послуг» Станіславської сільської ради Херсонської області

ЄДРПОУ – 42292883

Юридична / фактична адреса: 75051,  Херсонська  область, село  Станіслав,           вул. Свободи, будинок 15

e-mail:[email protected];

Керівник: директор КУ «ЦНСП» Куліш Ольга Валеріївна

         Перелік послуг:

 • соціальна адаптація;
 • консультування;
 • соціальна профілактика;
 • соціальний супровід;
 • соціальна підтримка;
 • представництво інтересів;
 • посередництво;
 • кризове та екстрене втручання;
 • соціальна інтеграція та реінтеграція;
 • догляд вдома.

Чорнобаївська сільська рада

Назва:  Комунальна  установа  «Центр  надання  соціальних  послуг Чорнобаївської сільської ради Херсонського району

 ЄДРПОУ – 44025527

Форма власності: комунальна

Юридична адреса: Херсонська область, Херсонський район, село  Чорнобаївка, вул. Соборна, 44.

Фактична адреса:  Херсонська  область,  Херсонський   район, село  Киселівка,    вул. Освітянська, 50.

Керівник:директор Дружина Мипкола Сеогійович

Контактні  телефони:  директор  Дружина М.С. – 0660292483,  соціальний працівник  Урсал О.М. –  0506864700.

         Перелік послуг:

 • догляд  вдома

Ювілейна сільська рада

         Назва: Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» виконавчого комітету Ювілейної сільської ради Олешківського району Херсонської області

Форма власності: комунальна

ЄДРПОУ – 44335085

Керівник: Пугач Марина Олександрівна (моб. 0501954387)

Юридична адреса: 75120, Херсонська область, Олешківський район, смт. Нова Маячка, вулиця Соборна, 119

         До складу Центру входять такі структурні підрозділи:

– відділення надання соціальної допомоги вдома;

– відділення соціальної роботи з сім’ям, дітьми та молоддю.

         Перелік послуг:

 • догляд вдома;
 • соціальний  супровід.

Виноградівська сільська рада

         Назва:  Комунальна  установа  « Центр  надання соціальних  послуг  Виноградівської   сільської   ради  Олешківського   району   Херсонської

області»

ЄДРПОУ  –  43920042

Юридична  адреса  – 75144,  Херсонська  область, Олешківський  р-н.,  село  Виноградове,  вул.  Ларіонова,  будинок  7.

Фактична  адреса  – 75144,   Херсонська   область.,  Олешківський  р-н.,  село

Виноградове,  вул.  Поповича  2-А.

Керівник: директор  ЦНСП  Виноградівської  сільської  ради  – Цілінко  Олена  Валеріївна 

Телефон: 0968410915, e-mail  –  sosial  [email protected].

         Перелік послуг:

 • соціальна  профілактика;
 • соціальний  супровід;
 • консультування;
 • догляд  вдома;
 • інформування.

Великокопанівська сільська рада

         Назва: відділ «Центр надання соціальних послуг».

Відділ не є відокремленою юридичною особою.

     Юридична адреса: 75131, Херсонська область, Херсонський район, село Великі Копані, вул. Горького, 5А      

Телефон:(05542) 48-1-25

e-mail : [email protected]

Керівник: завідувач Шейко Ольга Іванівна

         Перелік послуг:

         – соціальна профілактика;

         – соціальна підтримка;

         – соціальний супровід;

         – соціальне обслуговування;

         – консультування;

         – догляд вдома;

         – представництво інтересів;

         – посередництво (медіація);

         – соціально-економічні (у формі надання натуральної допомоги).

Show Buttons
Hide Buttons

kelly clarkson weight loss gummies dr oz investigates side effect resolutions kelly clarkson weight loss regimen unveiled by dr oz the magic of ozempic and keto gummies what did kelly clarkson use for weight loss how did kelly clarkson lose so much weight kelly clarkson journey to lose weight naturally kelly clarkson keto pill revelation acv s role in her weight loss kelly clarkson weight loss scam alert keto acv gummies for weight loss and shark tank reviews biopure keto gummies reviews does biopure keto gummies work biopure acv keto gummies proton keto acv gummies reviews my honest opinion updated they won t tell you before getting it