ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ПРОЯВАМ КОРУПЦІЇ

Повідомлення про корупцію

Повідомлення про корупцію (анонимно)

УВАГА!

Повідомлення підлягають розгляду за наявності таких реквізитів:

 • прізвища, ім’я, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її посада та місце роботи;
 • тексту повідомлення, що містить інформацію про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції»
  (далі – Закон), яка може бути перевірена;
 • прізвища, ім’я, по батькові, адреси та підпису особи, яка надіслала повідомлення (автор повідомлення).

Звертаємо увагу, що повідомлення, які надходять через електронну пошту Херсонської районної державної адміністрації, направляються з підписом у сканованому вигляді.

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Згідно зі статтею 53 Закону розгляду підлягають повідомлення про порушення вимог цього Закону, здійснені працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно).

Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства підлягає розгляду, якщо зазначена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Інші письмові звернення без зазначення місця проживання, не підписані автором (авторами), а також такі, з яких неможливо встановити авторство, відповідно до частини першої статті 8 Закону України «Про звернення громадян» визнаються анонімними і розгляду не підлягають.

Надана Вами інформація використовуватиметься керівництвом Херсонської районної державної адміністрації як джерело для прийняття рішення щодо необхідності проведення перевірки або іншого реагування відповідно до Закону.

Звертаємо Вашу увагу, що повідомлення завідомо неправдивих відомостей тягне за собою відповідальність передбачену законодавством.

Інформація у повідомленні про корупцію має містити одну або декілька з таких ознак:

 • порушення обмежень щодо отримання подарунка, передбачені статтею 23 Закону;
 • запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
 • порушення встановлених Законом обмежень щодо одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
 • порушення вимог щодо обмеження спільної роботи близьких осіб, передбачені статтею 27 Закону;
 • порушення вимог стосовно обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбачені статтею 25 Закону;
 • недотримання актів законодавства з питань етичної поведінки;
 • порушення вимог фінансового контролю, передбаченого статтями 45-46, 48-52 Закону;
 • порушення, пов’язані з організацією роботи із запобігання і виявлення корупції;
 • порушення вимог проведення спеціальної перевірки, передбаченої статтею 56 Закону;

Уповноважена особа з питань запобігання корупції апарату Херсонської районної державної адміністрації: головний спеціаліст з питань запобігання корупції апарату районної державної адміністрації:

Шевченко Євген Вікторович.

Поштова адреса: 73000, Херсонська область, м. Херсон, проспект Ушакова, 47.

Контакти: тел. – (0552) 42-44-44, e-mail: [email protected]

Уповноважена особа з питань запобігання корупції Херсонської районної державної адміністрації співпрацює з особами, які повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.

У разі коли Вам стали відомі можливі факти порушення антикорупційного законодавства працівниками апарату Херсонської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, Ви зможете повідомити електронною поштою на адресу: [email protected]

Електронна форма повідомлення про корупцію

Error: Contact form not found.

Show Buttons
Hide Buttons

keto gummies review beware keto bhb gummies reviews keto apple cider vinegar kelly clarkson weight loss gummies dr oz investigates side effect resolutions keto gummies shark tank 2024 best keto gummies from shark tank show new keto acv gummies beware acv keto gummies acv gummies review acv gummies reviews keto acv gummies reviews scam or not watch this keto gummies acv keto gummies to lose weight work kelly clarkson keto gummies dr oz negative reviews bad complaints side effects keto gummies reviews alert keto gummies for weight loss peoples keto dr oz diet kelly clarkson approach to weight loss kelly clarkson weight loss gummies dr oz investigates side effect resolutions keto gummies shark tank 2024 best keto gummies from shark tank show essential keto gummies review warning essential keto gummies side effects kelly clarkson weight loss story dr oz analysis on ozempic how did kelly clarkson lose weight keto gummies in 2024 side effects and ingredients keto gummies review kelly clarkson diet dr oz s prescription for weight loss