КОНЦЕПЦІЯ  створення та розвитку системи раннього втручання

Відповідно до  Конституції України  сім’я, дитинство, материнство і батьківство
охороняються державою. Розвиток України як соціально орієнтованої держави потребує
перегляду пріоритетів державної політики у сфері охорони сім’ї та дитинства,
упровадження успішних методик світової практики, що спрямовуються на підтримку
сімей з дітьми, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких
порушень, створення умов для розвитку дитини як у звичному, так і новому для неї
середовищі.
Однією з успішних світових методик у зазначеному напрямі є розвиток системи
раннього втручання.
Раннє втручання  – міждисциплінарна сімейно-центрована система допомоги дітям
раннього віку з порушеннями розвитку та дітям груп біологічного і соціального ризику,
спрямована на покращення розвитку дитини та підвищення якості життя родини .
Послуга раннього втручання призначена, передусім, для певної групи малих дітей
від народження до 3 років, нормальний розвиток яких є під загрозою. Причини загрози
можуть бути наступними: вже встановлений медичний діагноз (наприклад, синдром
Дауна чи  м'язова дистрофія Дюшена ), несприятливі перинатальні фактори
(наприклад,  недоношеність , низька маса при народженні,  асфіксія ,  штучна вентиляція
легень  і подібні), неблагополучні зовнішні обставини розвитку дитини. У програмі
раннього втручання допускається й робота з дітьми, старшими від 3 років, особливо якщо
дитина та сім'я перед тим не отримали відповідних послуг.
Ідеєю раннього втручання є якомога більш раннє обстеження дитини командою
спеціалістів різного профілю (лікарем, реабілітологом, дитячим психологом, педагогом-
дефектологом, іншими спеціалістами за потребою) і відповідна робота щодо ранньої
реабілітації дитини та наснаження сім'ї. Однією з особливостей командної роботи є та, що
батькам немає необхідності кожен раз пояснювати новому спеціалісту всі прикрі моменти,
безкінечно повторюючи свою історію. Вся необхідна інформація доступна і поширюється
між членами мультидисциплінарної команди. При цьому, всі спеціалісти зв’язані
обов’язками  професійної етики  та  конфіденційності , що має сприяти атмосфері довіри між
працівниками і сім'єю.
За роки незалежності чисельність дитячого населення в Україні зменшилася вдвічі,
при цьому чисельність дітей з інвалідністю зросла більш як у два рази.
За даними ВООЗ, за останні 30 років дитяча смертність у світі знизилася більше ніж
удвічі. При цьому в Україні смертність немовлят перевищує такий показник сусідніх країн
центральної та східної Європи (Чехії, Польщі, Угорщини). Основними причинами смерті
немовлят в Україні є стани, що виникають у перинатальний період, а також вроджені
аномалії та спадкова патологія. Особливе занепокоєння викликає смертність дітей (не
лише немовлят, а і дітей віком до чотирьох років), спричинена зовнішніми чинниками, які
можуть бути усунуті за умови якісного догляду за дітьми в сім’ї.
Відповідно до результатів міжнародних досліджень у 13-18 відсотків чисельності
дітей з порушеннями розвитку або ризиком виникнення порушень виявляються затримки
розвитку у перші роки життя. Отже, в Україні послуги раннього втручання потребують
більше ніж 250 тис. сімей з дітьми віком до чотирьох років. Її ненадання є однією із
причин таких негативних суспільних явищ, як відмова батьків від дітей і залишення їх у
закладах інституційного догляду та виховання, руйнування сімей, які не відмовилися від
дитини, залишення матерів з такими дітьми наодинці із своїми проблемами, відсутність у

них можливостей забезпечувати себе і дитину самостійно, постійні соціальні виплати і
допомоги.
Раннє втручання є всесвітньо визнаною послугою, отримання якої максимально
збільшує шанси дітей на реалізацію власного потенціалу, дає змогу максимально
ефективно використовувати потенціал сім’ї для розвитку дитини та її підготовки до
здобуття освіти в закладах освіти. Крім того, зазначеною послугою забезпечуються
потреби сім’ї у професійній психологічній допомозі, а також повноцінна участь членів
сім’ї в житті суспільства.
З метою популяризації послуги раннього втручання та її упровадження на рівні
адміністративно-територіальних одиниць у закладах охорони здоров’я, соціального
захисту, дошкільної освіти є розроблення Концепції створення та розвитку системи
раннього втручання,затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26
травня 2021 року № 517-р.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 року № 1117-р
затверджено «План заходів щодо реалізації Концепції створення та розвитку системи
раннього втручання на період до 2026 року».
Питання щодо технології надання послуги, її міждисциплінарність, зміст та заходи
нормативно врегульовано наказом Міністерства соціальної політики України від
18 лютого 2021 року № 92, яким затверджено «Методичні рекомендації щодо
впровадження практики надання послуги раннього втручання для забезпечення розвитку
дитини, збереження її здоров’я та життя».
Реалізація Концепції дасть змогу:
– забезпечити доступність послуги раннього втручання та максимальне охоплення
такою послугою дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення
таких порушень, і їх сім’ї на місцевому рівні;
– розбудувати інфраструктуру послуги раннього втручання;
– зменшити кількість випадків відмови від дитини внаслідок стану її здоров’я;
– запровадити систему підготовки дітей, які мають порушення розвитку або в яких
існує ризик виникнення таких порушень, до здобуття освіти;
– підвищити рівень соціалізації дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує
ризик виникнення таких порушень;
– розвинути інклюзивне середовище, яке матиме суттєвий вплив на розвиток і
навчання дитини та інше.
Фінансування цієї Концепції передбачається здійснювати за рахунок коштів,
передбачених у державному та місцевих бюджетах, інших джерел, не заборонених
законодавством.

Управління соціальної політики
Херсонської районної державної адміністрації

Show Buttons
Hide Buttons

best keto gummies for womenhow did kelly clarkson lose that weightdoes keto slim pills help lose weightdid ellen help kelly clarkson lose weightdid oprah lose weight with keto pillsgoogle how did kelly clarkson lose so much weightcan keto pills help lose weightthe voice tells kelly clarkson to lose weightcan you just take keto pills to lose weightwhat mixture dis kelly clarkson lose weightcan you lose weight just by taking keto pillsare weight loss pills safecan you lose weight just taking keto pillsbest water pills for weight losscan you lose weight with keto pillsbest glucomannan pills for weight lossdo keto pills help you lose weightcan you take a volume enhancer and male enhancement pills at the same timenaturally hugh male enhancement pillsham male enhancementpyrazine male enhancement pillsstealth system for male enhancementaliexpress male enhancement pillsillusion sexy beach resort male enhancement pluginfda recall male enhancement pillsjack rabbit male enhancement side effectsburo male enhancement pillsswiss navy strong male enhancementtrip x male enhancement pillmale enhancement email poemalpha rise male enhancement pillsmarkers cbd gummies para que sirvedo goli gummies have cbd oilmartha stewart cbd gummysroyal cbd oil or gummiesmartha stewart condor cbd gummiespure royal cbd oil gummies las vegasmayam bialik cbd gummiesbest royal cbd oil gummiesmayim bialik cbd gummiebest cbd oil gummies no after tastemellow releaf cbd gummiesroyal cbd oil gummies recipemike holmes cbd gummiescbd gummies made with real cbd oilmingo rad cbd gummiesgummies with the cbd oilmiracle cbd gummies as seen on shark tankplus cbd oil gummies redditbest keto gummies for womenhow did kelly clarkson lose that weightdoes keto slim pills help lose weightdid ellen help kelly clarkson lose weightdid oprah lose weight with keto pillsgoogle how did kelly clarkson lose so much weightcan keto pills help lose weightthe voice tells kelly clarkson to lose weightcan you just take keto pills to lose weightwhat mixture dis kelly clarkson lose weightcan you lose weight just by taking keto pillsare weight loss pills safecan you lose weight just taking keto pillsbest water pills for weight losscan you lose weight with keto pillsbest glucomannan pills for weight lossdo keto pills help you lose weightcan you take a volume enhancer and male enhancement pills at the same timenaturally hugh male enhancement pillsham male enhancementpyrazine male enhancement pillsstealth system for male enhancementaliexpress male enhancement pillsillusion sexy beach resort male enhancement pluginfda recall male enhancement pillsjack rabbit male enhancement side effectsburo male enhancement pillsswiss navy strong male enhancementtrip x male enhancement pillmale enhancement email poemalpha rise male enhancement pillsmarkers cbd gummies para que sirvedo goli gummies have cbd oilmartha stewart cbd gummysroyal cbd oil or gummiesmartha stewart condor cbd gummiespure royal cbd oil gummies las vegasmayam bialik cbd gummiesbest royal cbd oil gummiesmayim bialik cbd gummiebest cbd oil gummies no after tastemellow releaf cbd gummiesroyal cbd oil gummies recipemike holmes cbd gummiescbd gummies made with real cbd oilmingo rad cbd gummiesgummies with the cbd oilmiracle cbd gummies as seen on shark tankplus cbd oil gummies redditbest keto gummies for womenhow did kelly clarkson lose that weightdoes keto slim pills help lose weightdid ellen help kelly clarkson lose weightdid oprah lose weight with keto pillsgoogle how did kelly clarkson lose so much weightcan keto pills help lose weightthe voice tells kelly clarkson to lose weightcan you just take keto pills to lose weightwhat mixture dis kelly clarkson lose weightcan you lose weight just by taking keto pillsare weight loss pills safecan you lose weight just taking keto pillsbest water pills for weight losscan you lose weight with keto pillsbest glucomannan pills for weight lossdo keto pills help you lose weightcan you take a volume enhancer and male enhancement pills at the same timenaturally hugh male enhancement pillsham male enhancementpyrazine male enhancement pillsstealth system for male enhancementaliexpress male enhancement pillsillusion sexy beach resort male enhancement pluginfda recall male enhancement pillsjack rabbit male enhancement side effectsburo male enhancement pillsswiss navy strong male enhancementtrip x male enhancement pillmale enhancement email poemalpha rise male enhancement pillsmarkers cbd gummies para que sirvedo goli gummies have cbd oilmartha stewart cbd gummysroyal cbd oil or gummiesmartha stewart condor cbd gummiespure royal cbd oil gummies las vegasmayam bialik cbd gummiesbest royal cbd oil gummiesmayim bialik cbd gummiebest cbd oil gummies no after tastemellow releaf cbd gummiesroyal cbd oil gummies recipemike holmes cbd gummiescbd gummies made with real cbd oilmingo rad cbd gummiesgummies with the cbd oilmiracle cbd gummies as seen on shark tankplus cbd oil gummies redditbest keto gummies for womenhow did kelly clarkson lose that weightdoes keto slim pills help lose weightdid ellen help kelly clarkson lose weightdid oprah lose weight with keto pillsgoogle how did kelly clarkson lose so much weightcan keto pills help lose weightthe voice tells kelly clarkson to lose weightcan you just take keto pills to lose weightwhat mixture dis kelly clarkson lose weightcan you lose weight just by taking keto pillsare weight loss pills safecan you lose weight just taking keto pillsbest water pills for weight losscan you lose weight with keto pillsbest glucomannan pills for weight lossdo keto pills help you lose weightcan you take a volume enhancer and male enhancement pills at the same timenaturally hugh male enhancement pillsham male enhancementpyrazine male enhancement pillsstealth system for male enhancementaliexpress male enhancement pillsillusion sexy beach resort male enhancement pluginfda recall male enhancement pillsjack rabbit male enhancement side effectsburo male enhancement pillsswiss navy strong male enhancementtrip x male enhancement pillmale enhancement email poemalpha rise male enhancement pillsmarkers cbd gummies para que sirvedo goli gummies have cbd oilmartha stewart cbd gummysroyal cbd oil or gummiesmartha stewart condor cbd gummiespure royal cbd oil gummies las vegasmayam bialik cbd gummiesbest royal cbd oil gummiesmayim bialik cbd gummiebest cbd oil gummies no after tastemellow releaf cbd gummiesroyal cbd oil gummies recipemike holmes cbd gummiescbd gummies made with real cbd oilmingo rad cbd gummiesgummies with the cbd oilmiracle cbd gummies as seen on shark tankplus cbd oil gummies redditbest keto gummies for womenhow did kelly clarkson lose that weightdoes keto slim pills help lose weightdid ellen help kelly clarkson lose weightdid oprah lose weight with keto pillsgoogle how did kelly clarkson lose so much weightcan keto pills help lose weightthe voice tells kelly clarkson to lose weightcan you just take keto pills to lose weightwhat mixture dis kelly clarkson lose weightcan you lose weight just by taking keto pillsare weight loss pills safecan you lose weight just taking keto pillsbest water pills for weight losscan you lose weight with keto pillsbest glucomannan pills for weight lossdo keto pills help you lose weightcan you take a volume enhancer and male enhancement pills at the same timenaturally hugh male enhancement pillsham male enhancementpyrazine male enhancement pillsstealth system for male enhancementaliexpress male enhancement pillsillusion sexy beach resort male enhancement pluginfda recall male enhancement pillsjack rabbit male enhancement side effectsburo male enhancement pillsswiss navy strong male enhancementtrip x male enhancement pillmale enhancement email poemalpha rise male enhancement pillsmarkers cbd gummies para que sirvedo goli gummies have cbd oilmartha stewart cbd gummysroyal cbd oil or gummiesmartha stewart condor cbd gummiespure royal cbd oil gummies las vegasmayam bialik cbd gummiesbest royal cbd oil gummiesmayim bialik cbd gummiebest cbd oil gummies no after tastemellow releaf cbd gummiesroyal cbd oil gummies recipemike holmes cbd gummiescbd gummies made with real cbd oilmingo rad cbd gummiesgummies with the cbd oilmiracle cbd gummies as seen on shark tankplus cbd oil gummies redditbest keto gummies for womenhow did kelly clarkson lose that weightdoes keto slim pills help lose weightdid ellen help kelly clarkson lose weightdid oprah lose weight with keto pillsgoogle how did kelly clarkson lose so much weightcan keto pills help lose weightthe voice tells kelly clarkson to lose weightcan you just take keto pills to lose weightwhat mixture dis kelly clarkson lose weightcan you lose weight just by taking keto pillsare weight loss pills safecan you lose weight just taking keto pillsbest water pills for weight losscan you lose weight with keto pillsbest glucomannan pills for weight lossdo keto pills help you lose weightcan you take a volume enhancer and male enhancement pills at the same timenaturally hugh male enhancement pillsham male enhancementpyrazine male enhancement pillsstealth system for male enhancementaliexpress male enhancement pillsillusion sexy beach resort male enhancement pluginfda recall male enhancement pillsjack rabbit male enhancement side effectsburo male enhancement pillsswiss navy strong male enhancementtrip x male enhancement pillmale enhancement email poemalpha rise male enhancement pillsmarkers cbd gummies para que sirvedo goli gummies have cbd oilmartha stewart cbd gummysroyal cbd oil or gummiesmartha stewart condor cbd gummiespure royal cbd oil gummies las vegasmayam bialik cbd gummiesbest royal cbd oil gummiesmayim bialik cbd gummiebest cbd oil gummies no after tastemellow releaf cbd gummiesroyal cbd oil gummies recipemike holmes cbd gummiescbd gummies made with real cbd oilmingo rad cbd gummiesgummies with the cbd oilmiracle cbd gummies as seen on shark tankplus cbd oil gummies redditbest keto gummies for womenhow did kelly clarkson lose that weightdoes keto slim pills help lose weightdid ellen help kelly clarkson lose weightdid oprah lose weight with keto pillsgoogle how did kelly clarkson lose so much weightcan keto pills help lose weightthe voice tells kelly clarkson to lose weightcan you just take keto pills to lose weightwhat mixture dis kelly clarkson lose weightcan you lose weight just by taking keto pillsare weight loss pills safecan you lose weight just taking keto pillsbest water pills for weight losscan you lose weight with keto pillsbest glucomannan pills for weight lossdo keto pills help you lose weightcan you take a volume enhancer and male enhancement pills at the same timenaturally hugh male enhancement pillsham male enhancementpyrazine male enhancement pillsstealth system for male enhancementaliexpress male enhancement pillsillusion sexy beach resort male enhancement pluginfda recall male enhancement pillsjack rabbit male enhancement side effectsburo male enhancement pillsswiss navy strong male enhancementtrip x male enhancement pillmale enhancement email poemalpha rise male enhancement pillsmarkers cbd gummies para que sirvedo goli gummies have cbd oilmartha stewart cbd gummysroyal cbd oil or gummiesmartha stewart condor cbd gummiespure royal cbd oil gummies las vegasmayam bialik cbd gummiesbest royal cbd oil gummiesmayim bialik cbd gummiebest cbd oil gummies no after tastemellow releaf cbd gummiesroyal cbd oil gummies recipemike holmes cbd gummiescbd gummies made with real cbd oilmingo rad cbd gummiesgummies with the cbd oilmiracle cbd gummies as seen on shark tankplus cbd oil gummies redditbest keto gummies for womenhow did kelly clarkson lose that weightdoes keto slim pills help lose weightdid ellen help kelly clarkson lose weightdid oprah lose weight with keto pillsgoogle how did kelly clarkson lose so much weightcan keto pills help lose weightthe voice tells kelly clarkson to lose weightcan you just take keto pills to lose weightwhat mixture dis kelly clarkson lose weightcan you lose weight just by taking keto pillsare weight loss pills safecan you lose weight just taking keto pillsbest water pills for weight losscan you lose weight with keto pillsbest glucomannan pills for weight lossdo keto pills help you lose weightcan you take a volume enhancer and male enhancement pills at the same timenaturally hugh male enhancement pillsham male enhancementpyrazine male enhancement pillsstealth system for male enhancementaliexpress male enhancement pillsillusion sexy beach resort male enhancement pluginfda recall male enhancement pillsjack rabbit male enhancement side effectsburo male enhancement pillsswiss navy strong male enhancementtrip x male enhancement pillmale enhancement email poemalpha rise male enhancement pillsmarkers cbd gummies para que sirvedo goli gummies have cbd oilmartha stewart cbd gummysroyal cbd oil or gummiesmartha stewart condor cbd gummiespure royal cbd oil gummies las vegasmayam bialik cbd gummiesbest royal cbd oil gummiesmayim bialik cbd gummiebest cbd oil gummies no after tastemellow releaf cbd gummiesroyal cbd oil gummies recipemike holmes cbd gummiescbd gummies made with real cbd oilmingo rad cbd gummiesgummies with the cbd oilmiracle cbd gummies as seen on shark tankplus cbd oil gummies redditbest keto gummies for womenhow did kelly clarkson lose that weightdoes keto slim pills help lose weightdid ellen help kelly clarkson lose weightdid oprah lose weight with keto pillsgoogle how did kelly clarkson lose so much weightcan keto pills help lose weightthe voice tells kelly clarkson to lose weightcan you just take keto pills to lose weightwhat mixture dis kelly clarkson lose weightcan you lose weight just by taking keto pillsare weight loss pills safecan you lose weight just taking keto pillsbest water pills for weight losscan you lose weight with keto pillsbest glucomannan pills for weight lossdo keto pills help you lose weightcan you take a volume enhancer and male enhancement pills at the same timenaturally hugh male enhancement pillsham male enhancementpyrazine male enhancement pillsstealth system for male enhancementaliexpress male enhancement pillsillusion sexy beach resort male enhancement pluginfda recall male enhancement pillsjack rabbit male enhancement side effectsburo male enhancement pillsswiss navy strong male enhancementtrip x male enhancement pillmale enhancement email poemalpha rise male enhancement pillsmarkers cbd gummies para que sirvedo goli gummies have cbd oilmartha stewart cbd gummysroyal cbd oil or gummiesmartha stewart condor cbd gummiespure royal cbd oil gummies las vegasmayam bialik cbd gummiesbest royal cbd oil gummiesmayim bialik cbd gummiebest cbd oil gummies no after tastemellow releaf cbd gummiesroyal cbd oil gummies recipemike holmes cbd gummiescbd gummies made with real cbd oilmingo rad cbd gummiesgummies with the cbd oilmiracle cbd gummies as seen on shark tankplus cbd oil gummies redditbest keto gummies for womenhow did kelly clarkson lose that weightdoes keto slim pills help lose weightdid ellen help kelly clarkson lose weightdid oprah lose weight with keto pillsgoogle how did kelly clarkson lose so much weightcan keto pills help lose weightthe voice tells kelly clarkson to lose weightcan you just take keto pills to lose weightwhat mixture dis kelly clarkson lose weightcan you lose weight just by taking keto pillsare weight loss pills safecan you lose weight just taking keto pillsbest water pills for weight losscan you lose weight with keto pillsbest glucomannan pills for weight lossdo keto pills help you lose weightcan you take a volume enhancer and male enhancement pills at the same timenaturally hugh male enhancement pillsham male enhancementpyrazine male enhancement pillsstealth system for male enhancementaliexpress male enhancement pillsillusion sexy beach resort male enhancement pluginfda recall male enhancement pillsjack rabbit male enhancement side effectsburo male enhancement pillsswiss navy strong male enhancementtrip x male enhancement pillmale enhancement email poemalpha rise male enhancement pillsmarkers cbd gummies para que sirvedo goli gummies have cbd oilmartha stewart cbd gummysroyal cbd oil or gummiesmartha stewart condor cbd gummiespure royal cbd oil gummies las vegasmayam bialik cbd gummiesbest royal cbd oil gummiesmayim bialik cbd gummiebest cbd oil gummies no after tastemellow releaf cbd gummiesroyal cbd oil gummies recipemike holmes cbd gummiescbd gummies made with real cbd oilmingo rad cbd gummiesgummies with the cbd oilmiracle cbd gummies as seen on shark tankplus cbd oil gummies reddit